Okusi Bele krajine- zaključili smo cikel skupnih ustvarjanj