Time and location: , Hotel Bela krajina

Contact and information

Time and location: , Metlika - grajsko dvorišče

Contact and information

Time and location: , Gradnik - gasilski dom

Contact and information

 • PGD Gradnik
 • Gradnik 1, 8333 Semič
 • Mob: +386 31 334 615
Time and location: , Gostišče Veselič

Contact and information

 • Gostišče Veselič, Belokranjska hiša d.o.o.
 • Podzemelj 14, 8332 Gradac
 • Tel: +386 7 363 72 33
 • Mob: +386 31 391 517
Time and location: , Rožni Dol - gasilski dom

Contact and information

 • PGD Rožni Dol
 • Rožni Dol 5, 8333 Semič, Slovenija
  Time and location: , Podzemelj - gasilski dom
  Zabava poletja na Kolpi

  Contact and information

  Time and location: , Metlika - grajsko dvorišče

  Contact and information

  Time and location: , Gostilna Müller

  Contact and information

   Time and location: , Metlika - grajsko dvorišče

   Contact and information

   Time and location: , Gostišče Kapušin

   Contact and information

   Time and location: , Metlika - grajsko dvorišče

   Contact and information

   Time and location: , Metlika - grajsko dvorišče

   Contact and information

   Time and location: , Rosalnice - pri Treh farah

   Contact and information

   Time and location: , Metlika - grajsko dvorišče

   Contact and information

   Time and location: , Športna dvorana OŠ Mirana Jarca Črnomelj

   Contact and information