Muzejska zbirka rudnika rjavega premoga Kanižarica

Muzej Rudnika rjavega premoga Kanižarica prikazuje rudarsko zgodovino Bele krajine, katere najpomembnejši del je ravno nastanek in razvoj premogovnika Kanižarica. Muzej je ločen v tri dele: muzejsko zbirko, izvozni stolp in rudniški rov. Muzejska zbirka zajema naslednje vsebinske celote:

 • geološko zgodovino Bele krajine, v kateri je predstavljen geološki razvoj območja današnje Bele krajine in nastanek kanižarske premogovniške kadunje,
 • zgodovino premogovnika Kanižarica, v kateri je predstavljena zgodovina premogovnika od nastanka 1857 do zaprtja 1997,
 • proizvodni proces pridobivanja premoga, v katerem je predstavljena pot premoga od delovišča v jami do peči,
 • življenje ob rudniku, v katerem je predstavljeno kulturno in športno življenje rudarjev.

Vsi štiri vsebinski sklopi ponujajo obiskovalcu muzeja celovit pogled na zgodovino rudnika, delo v njem in življenje ob njem. Drugi del muzeja predstavljata izvozni stolp in rudniški rov. Oba služita za predstavitev dela v rovu in rudniškega ambienta. Muzej tako poda celovito sliko nastanka in razvoja premogovnika Kanižarica in obiskovalcu ponudi vpogled v rudarsko dediščino Bele krajine.

 

Payment methods:

 • Gotovina
Municipal Museum Collection ČrnomeljStalna muzejska razstava se osredotoča na zgodovino mesta in njegove bližnje okolice ter na njegove ljudi. Govori skozi arheološki material in arhivske vire, upodobi preteklost z bogatimi grafikami, fotografijami in rekonstrukcijami ter z besedo in sliko oriše preteklost mesta v osrčju Bele krajine, dežele na meji. Spoznajte zgodbo Črnomlja na stalni razstavi Črnomelj na prepihu tisočletij.
Read more 
Pusti GradecVodenje ogleda KP Lahinja na lokaciji v Pustem Gradcu traja eno uro in pol. Obiskovalcem povemo kdaj in zakaj je bil ustanovljen krajinski park. Predstavimo naravne in kulturne spomenike v parku, ogledamo si cerkvico Vseh svetnikov, arheološke najdbe najdene na okljuku reke Lahinje v Pustem Gradcu in zlatnik kralja Matjaža. Ogledamo si mlin in žago, v mlinu tudi meljemo na mlinske kamne, ki jih poganja reka Lahinja.
Read more 
The Belokranjski museumBelokranjski muzej v Metliki je odprt od leta 1951 in domuje v metliškem gradu. Stalna razstava prikazuje (s številnimi predmeti, delnimi ambientalnimi postavitvami, slikovnim in dokumentarnim gradivom) življenje ljudi od prazgodovine do sredine 20. stoletja. Uvod v stalno razstavo se začne s petnajstminutnim filmom Podobe Bele krajine.
Read more 
The Church of Holy Spirit in ČrnomeljCerkev Sv. Duha se nahaja na prastarih kulturnih tleh, kjer najdemo sled človeka od neolitika do moderne dobe. Njena lokacija je v času želene dobe predstavljala rob naselbine, v pozni antiki pa je bila prav na njenem mestu postavljena poznoantična cerkev, od katere sta odkrita apsida in mozaik. Cerkvica na atraktivni lokaciji od koder je lep razgled na sotočje Lahinje in Dobličice je dandanes umetniška galerija
Read more 
Semič Local Museum CollectionSvoja vrata odpira v središču Semiča, odstira drobce iz zgodovine Semiča in okolice ter življenje njegovih prebivalcev od prazgodovine do konca druge svetovne vojne. V sklopu muzeja se nahajata tudi zanimiva naravoslovna in vinogradniška zbirka.
Read more 
Muzej tako poda celovito sliko nastanka in razvoja premogovnika Kanižarica in obiskovalcu ponudi vpogled v rudarsko dediščino Bele krajine. Muzej Rudnika rjavega premoga Kanižarica prikazuje rudarsko zgodovino Bele krajine, katere najpomembnejši del je ravno nastanek in razvoj premogovnika Kanižarica. Muzej je ločen v tri dele: muzejsko zbirko, izvozni stolp in rudniški rov.
Read more 
Pastoral centrePastoralni center je bil odprt konec 90. let, po zaključku arheoloških izkopavanj, ki so na njegovi lokaciji odkrili pomembne ostanke prazgodovinske, antične in srednjeveške naselitve današnjega Črnomlja. V njem vidimo: Stalno razstavo arheoloških ostalin (4.-19. st.), občasne likovne, obrtniške ali strokovne razstave.
Read more 
Primožičeva housePrimožičeva hiša je starejšim generacijam poznana kot »hiša gospodične Primožičeve« ali kratko in po domače »Primožičkina hiša«. Hiša je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in se uporablja za občasne razstave in delavnice domače in umetnostne obrti belokranjskih rokodelcev. Stalno pa so naprodaj izdelki domače in umetnostne obrti.
Read more 
Slovenian Fire Fighting Museum of Dr Branko BožičV Metliki je bila leta 1869 ustanovljena prva požarna bramba na Slovenskem. Ob stoletnici je bil odprt Slovenski gasilski muzej, ki je bil leta 2003 poimenovan po dolgoletnem predsedniku GZS in pobudniku za ustanovitev muzeja, dr. Branku Božiču. Muzej se nahaja v starem metliškem mestnem jedru v dveh stavbah, ki sta v neposredni bližini metliškega gradu.
Read more 
Šokčev dvor in ŽuničiŠokčev dvor v Žuničih predstavlja za obkolpski del Bele krajine značilen kmečki dom in je eden izmed zavarovanih kulturnih spomenikov v Krajinskem parku Kolpa. Je tip zaprte domačije, ki jo sestavljajo hiša, lopa in skedenj.
Read more 
Previous
Next

Interactive map of all providers

 • CAMPING
 • CYCLING
 • RESTAURANT
 • SLEEPING
 • TOURIST FARM
 • TRAILER CAMP
 • HOTEL
 • RESIDENTIAL CENTRE

Did you know?