What you need to know for a healthy and safe holiday in Slovenia

LIFE IN THE COUNTRY TODAY AND IN THE PAST

Lahinja Regional Park

We meet the children in the parking lot at the entry into the Lahinja Regional Park. We head towards the Infocentre, where we visit a Bela krajina farm house with a black kitchen. We will have a crack at farm chores our ancestors performed a hundred years ago – carrying water from the well to the black kitchen, “making” light, ironing with embers and rubbing down the floor. This is followed by virtual exploration of the Lahinja Regional Park with the help of 360°glasses, with their help, we will see the most important park elements.

In the end, children prepare an old farm lunch with local apple juice and sausages.

Duration: 3–4 school hours

The programme is suitable for the 1st and 2nd triad of elementary school. The pupils must be suitably equipped (water, footwear).

Price: 5 eur/person

Contact

LIFE IN THE COUNTRY TODAY AND IN THE PAST
Veliki Nerajec, 8343 Dragatuš

Krajinski park Lahinja

V osrčju Bele krajine s svojimi posebnostmi preseneča tudi reka Lahinja, ob kateri so nanizani gozdovi, močvirja in vlažni travniki. Zaščiteno območje, ki obsega povirje in 7 kilometrov zgornjega toka reke, je prava zakladnica botaničnih posebnosti. Krajinski park Lahinja je bogat z naravno in kulturno dediščino, kar potrjuje osem varovanih naravnih, šest kulturnih spomenikov ter dva naravna rezervata. V parku so med drugim na ogled Klepčev mlin in žaga venecijanka, cerkvica Vseh svetnikov z »zvonikom na preslico«, info center parka, belokranjska hisa, Galerija domače in umetnostne obrti...

This website uses cookies for analytics. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with our privacy policy. Read more.