Pokrita tržnica Eko Koren

  • Tuesday, 07.07.2020, 09:00 - 11:00
  • Wednesday, 08.07.2020, 09:00 - 11:00
  • Thursday, 09.07.2020, 09:00 - 11:00
  • Friday, 10.07.2020, 09:00 - 11:00
  • Saturday, 11.07.2020, 09:00 - 11:00
  • Monday, 13.07.2020, 09:00 - 11:00
  • Tuesday, 14.07.2020, 09:00 - 11:00

Prodajalna izdelkov in pridelkov belokranjskih kmetij. Kupite lahko različna olja, rokodelske izdelke, moke, mlečne in suhomesnate izdelke.