Iz Metlike se čez Krvavčji Vrh, Cerovec in Črešnjevec odpeljemo do Semiča. Pot nadaljujemo po razgibani cesti skozi Stransko vas, blizu vasi Krupa in mimo reke Krupe do Gradaca, kjer stoji grad na okljuku reke Lahinje. Pot nas vodi naprej po ravninskem delu med travniki in obdelanimi polji v vas Prilozje, kjer se nahaja belokranjsko letališče in nedaleč stran ribnik. Na poti nazaj v Metliko se srečamo še z reko Kolpo, katera nas lahko v poletnih mesecih prijetno ohladi.

Tehničen opis

  • Relacija: Metlika-Krvavčji Vrh-Cerovec-Črešnjevec-Semič-Stranska vas-Klošter-Gradac-Prilozje-Krasinec-Podzemelj-Zemelj-Grm-Otok-Primostek-Metlika
  • Začetek: TIC Metlika
  • Dostop: z avtomobilom ali vlakom z Novega mesta
  • Dolžina: 35 km
  • Trajanje: 3,5 h
  • Najvišja točka: Krvavčji Vrh, 282 m
  • Težavnost: srednje težka

Zanimivosti

Staro mestno jedro Metlike, Metliški grad, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, Galerija Kambič in cerkev sv. Nikolaja, cerkev sv. Martina ob kužnem znamenju v Metliki, izvir reke Krupe, Sotočje rek Krupe in Lahinje v Kloštru, grad na okljuku reke Lahinje in spominska soba v čast ustanovitve Rdečega križa Slovenije v Gradacu, Belokranjsko letališče (Aero klub Bela krajina) in ribnik v Prilozju, stare lipe pred cerkvijo na Krasincu, kopališče ob Kolpi (Krasinec), kamp Podzemelj, zemljene gomile v Podzemlju, letalo DC 3 (Otok) in sotočje rek Lahinje in Kolpe na Primostku.

višina poti (m)
razdalja poti (km)
Kolesarska pot Letališče Prilozje