Jožefov pohod - potepanje ob reki Lahinji

Pot nas iz vasi Podlog vodi mimo sotočja rek Podturnščice in Lahinje na Zorence, do kmečke hiše Bahor, naprej mimo Kuzminega mlina, skozi vas Veliko Lahinjo, na vinorodni hrib Sadeži, nato mimo Brdarcev skozi idilični vasici Črešnjevec in Knežino do izvira reke Lahinje. Od tu po Krajinskem parku Lahinja, skozi Belčji Vrh in Malo Lahinjo do Pustega Gradca, mimo Šipka, izvira Topličice in nazaj na Podlog. Pohod je vsako leto organiziran 1. nedeljo po 19. marcu (po jožefovem).

Tehničen opis

  • Relacija: Podlog–Zorenci–Velika Lahinja–Črešnjevec–Knežina–Belčji Vrh–Mala Lahinja–Pusti Gradec–Podlog
  • Začetek: Podlog (Apartmaji Malerič)
  • Dostop: cesta Črnomelj–Dragatuš
  • Dolžina: 15 km
  • Trajanje: 4 h
  • Najvišja točka: vinorodni hrib Sadeži
  • Težavnost: lahka

Zanimivosti

Sotočje rek Podturnščice in Lahinje, kmečka hiša Bahor, Kuzmin mlin, Krajinski park Lahinja, izvir reke Lahinje, izvir Topličice Klepčev mlin, Cerkev vseh svetnikov ...