Kraška učna pot od Lebice do Krupe

Vodi po plitvem krasu v ožjem zaledju reke Krupe in ob sami reki. Predrti kraški svet s številnimi vrtačami, manjšimi izviri, kamnitimi gmajnami, steljniki, steljniškim gozdom, naravno ohranjenim gozdom gradna in belega gabra ter reko Krupo je izjemna učilnica v naravi. Posebnost na poti so tri manjše kraške jame: vodna kraška jama Lebica, Malikovec in Judovska hiša, ki je edina potrjena paleolitska jamska postaja v Beli krajini. Plitvost kraškega sveta potrjujeta tudi nekaj metrov globoka vrtača Vodenica s stalnim izvirom in udorna vrtača Medvednica.

Tehničen opis

  • Relacija: Semič–Sela–Krupa–Vinji Vrh–Trata–Semič
  • Začetek: izvir Lebice pri Selih v Semiču
  • Dostop: cesta Novo mesto–Gaber–Semič
  • Dolžina: 14 km
  • Trajanje: 4 h
  • Najvišja točka: Vinji Vrh, 224 m
  • Težavnost: lahka

Zanimivosti

Krajevna muzejska zbirka Semič, Taborska hiša in taborsko obzidje, cerkev sv. Štefana (farna cerkev), vodna kraška jama Lebica, cerkev sv. Mihaela, kužno znamenje na Trati (Pild), kraška jama Malikovec, cerkev sv. Trojice na Vinjem Vrhu (romarska cerkev), kraška jama Judovska hiša, vrtača Vodenica, reka Krupa.