Obkolpska grajska pešpot

Obkolpska grajska pešpot poteka po enem najlepših predelov Krajinskega parka Kolpa. Obiskovalec se na poti po zavarovanem območju sreča tako s številnimi naravnimi znamenitosti kakor tudi kulturnimi spomeniki. Peš pot se prične v Žuničih in konča v Dragoših (lahko pa tudi obratno). Pot je nezahtevna brez večjih vzponov, v poletnih mesecih nudi senco, v času posebno visokih vod pa pot ni v celoti prehodna. S poti ob Kolpi vodijo steze ali poljske poti v vasi nad njimi.

Tehničen opis

  • Relacija: Žuniči (Šokčev dvor)–Miliči–ob Kolpi do Pobrežja–Dolenjci–Fučkovci–Dragoši
  • Začetek: Žuniči (Šokčev dvor)
  • Dostop: cesta Črnomelj–Adlešiči–Žuniči ali cesta Vinica–Zilje–Preloka–Žuniči
  • Dolžina: 25 km
  • Trajanje: 5 h
  • Težavnost: lahka

Zanimivosti

Krajinski park Kolpa, reka Kolpa, Šokčev dvor, Belokranjska čebelarska učna pot, pravoslavna cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih, studenci, bruhalniki, star skedenj Stari pod, grad Pobrežje, Kuzmin mlin, partizanska kožarna v Purgi, Fučkovski in Dolenjski zdenec s podzemno galerijo.