Sejemska pešpot od Vinice do Žuničev

Poteka v območju Krajinskega parka Kolpa. V preteklosti so jo uporabljali ljudje iz bližnjih in daljnih vasi ter tudi iz sosednje Hrvaške, saj so po njej gonili živino na semenj v Vinico. Del poti poteka ob slikoviti reki Kolpi mimo opuščenih mlinov in žag, drugi del pa pelje mimo vasi in skozi gozd. Na njej opazujemo značilno kulturno krajino celotnega območja, številne naravne znamenitosti in kulturne spomenike.

Tehničen opis

  • Relacija: Vinica–Zilje–Jakovini–Paunoviči–Žuniči–Paunoviči–Preloka–Doljne Zilje–Gornje Zilje–Žeželj–Golek pri Vinici–Vinica
  • Začetek: Vinica
  • Dostop: cesta Črnomelj–Vinica
  • Dolžina: 25 km
  • Trajanje: 6 h
  • Najvišja točka: Žeželj, 334 m
  • Težavnost: Pot je razmeroma nezahtevna, saj poteka večinoma po ravninskih travnikih in gozdovih.

Zanimivosti

Krajinski park Kolpa (zavarovano območje od Starega trga do Dragošev), Vinica (spominska zbirka Otona Župančiča), izvir potoka Jez, izvir Hruškar, izvir Jarbol, Ziljske vrbe, jami Veliki in Mali Školj, Paunoviči, Žuniči (Šokčev dvor), Žeželj (Marijina romarska cerkev).