Po Črnomlju od gradu do kleti

Črnomelj, mesto v objemu rek Lahinje in Dobličice.

Črnomelj  je največje mesto v Beli krajini. Staro mestno jedro stoji na pomolu v tesnem okljuku rek Lahinje in Dobličice na nadmorski višini 156 metrov. Je prometno križišče Bele krajine, saj se v njem odcepijo ceste proti Metliki, Semiču in naprej proti Dolenjskim Toplicam, v smeri državne meje pa proti Adlešičem, Gribljam, Vinici ali prek Starega trga ob reki Kolpi do Kočevja. Prvič ga pisni viri omenjajo že leta 1228 z imenom Schirnomel. Čez slabih 50 let, natančneje leta 1277, so naselje, nastalo okrog gradu, povzdignili v trg. Leta 1407 je dobilo mestne pravice in postalo mesto, ki danes šteje okoli 6.000 prebivalcev.

Sprehod po Črnomlju na vsakem koraku opozarja na živahno zgodovino mesta.

Osrednji Trg svobode uokvirjajo srednjeveški grad, komenda nemškega viteškega reda in poslopje nekdanje hranilnice in posojilnice. Da sega življenje mesta še mnogo dlje v zgodovino, pričata pastoralni center z arheološko dediščino, ki stoji ob župnijski cerkvi sv. Petra, in gotska cerkvica sv. Duha. Podoba slednje, ki je bila po temeljiti obnovi znova odprta leta 2007, sega v 15. stoletje, območje, na katerem stoji, pa je bilo poseljeno že v neolitiku. Danes je cerkvica namenjena kulturnim dogodkom. Blizu je še Primožičeva hiša – hiša belokranjskih rokodelcev.

V Črnomlju napovedane skupine rade obiščejo Črnomaljsko klet, degustacijski prostor Vinarsko-informacijskega centra Bela krajina. Mnogi se odpravijo tudi na Griček z monumentalnim spomenikom padlim v II. svetovni vojni. Bela krajina je bila zibelka partizanstva, na kar opozarjajo tudi spominske plošče po mestnih hišah. Nedaleč od Črnomlja na industrijsko preteklost Bele krajine opozarja Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica.     

Vabimo vas, da prelistate tudi digitalni Vodnik po Črnomlju ali si ogledate predstavitveni film občine Črnomelj.

Zanimivosti v mestu Črnomelj:

V bližnji okolici: