Sredi obrambnega tabora v Semiču

Sedež istoimenske občine je geografsko zaprt proti severu in se na severnem obrobju razteza  v vznožju Kočevskega Roga in obronkov Gorjancev. Najlepši pogled se razkrije obiskovalcu, ko se z vlakom pripelje iz semiškega predora. Med vinogradi se belijo hiše in zidanice, pod njimi pa stoji trg Semiča s farno cerkvijo sv. Štefana.

Krajevno ime Semič se omenja v začetku 13. stoletja, ko je po Beli krajini gospodaril Henrik Adeški. Semič je dobil ime po gradu, ki je stal pod vrhom hriba, imenovanega Semenič.

SEMIČ S TRGOM

Semič s trgom, imenovanim Štefanov trg, krasi župnijska cerkev sv. Štefana, ki je omenjena že leta 1228 in sezidana v slogu baročnega klasicizma. Okolico cerkve obdaja deloma ohranjeno obzidje obrambnega tabora proti Turkom. Prenovljena je tudi stavba znotraj obzidja, t. i. taborska hiša, v kateri se odvijajo redne slikarske razstave in razne kulturne prireditve, predvsem v poletnem času. Več o zgodovini kraja od prazgodovine do prve svetovne vojne obiskovalci izvedo v krajevni muzejski zbirki. V sklopu zbirke si lahko obiskovalci ogledajo notranjščino nekdanje belokranjske zidanice iz časov, ko je v njej dihal samo les, z njim pa od dela utrujeni in vedno nasmejani belokranjski rod. V muzeju je tudi naravoslovna zbirka, ki predstavlja geologijo in območja varovane narave Bele krajine. Kulturni center Semič je prostor za gledališke predstave, kongrese, konference in seminarje. V neposredni bližini trškega jedra si obiskovalci lahko ogledajo učni vrt dr. Derganca.

Semič je znan tudi po čebelarjih in medu. Poskusite ga!

Nekaj video utrinkov: Semič.