Vstopite na podeželje in se prepustite odkrivanju ...

Bogata narava skriva mnoge geološke pojave, saj je to dežela nizkega krasa. Prepredena z ustvarjanjem človešlih rok ustvarja slikovito kulturno krajino. Kulturna dediščina se je izoblikovala v tisočletnih. Tukaj v sožitju prebivajo prebivalci treh veroizpovedi ter petih etničnih pripadnosti.

Na jugovzhodu Slovenije je med hribovitimi Gorjanci, divje gozdnatim Kočevskim Rogom in planotasto Poljansko dolino ter med slikovitimi vinorodnimi griči in reko Kolpo skrit svet drugačnih doživetij.

Razgibana Bela krajina na 594 km2 velikem kraškem ravniku ohranja razkošje narave in bogastvo kulturne dediščine. Dežela z le okoli 27 tisoč prebivalci prepleta užitke odlične kulinarike in vrhunskih vin s šampionskimi naslovi s presenetljivostjo ljudskih šeg, mojstrstev, tradicij. Vse to povezuje trajnostni razvoj turizma, ki temelji na spoznanju, da se je mogoče zares sprostiti le tam, kjer ljudje obiskovalcem odprejo ne le svoja vrata, temveč tudi svoje srce.     

Zato lahko v Beli krajini uživate vi, ki iščete le mir pod sanjavimi belimi brezami, in vi, ki hočete doživeti vse veselje vinskih zdravic. Tu je pravo nebo za tistega, ki hrepeni po toploti Mediterana, in za tistega, ki si želi prave celinske zime. Tu lahko najdeta svoj najljubši kotiček ljubitelj podeželja in iskalec presenetljivih mestnih skrivnosti. Tu so prave poti za potepuhe po naravi in pravi cilji za zbiralce posebnih znanj. Tu najde počitek samotni posameznik in sprostitev cela družina. Tu doživita, kar si želita, rekreativni športnik in oboževalec adrenalina.

Mitrej nad Rožancem

Mitrej nad Rožancem spada med najbolj privlačne arheološke spomenike v Sloveniji. Najdemo ga ob regionalni cesti Semič - Črnomelj, v vasi Rožanec. Relief je verjetno nastal ob koncu 2. stoletja. V skalo vklesana podoba Mitre je ohranjena v svojem naravnem okolju v dolinici kostanjevega gozdiča Judovje, blizu podružne cerkve sv. Jurija. Odlitek reliefa, narejen v sredini 20. stoletja, je na ogled v Belokranjskem muzeju.

Stari trg ob Kolpi

Stari trg je največji kraj v Poljanski dolini, od Črnomlja oddaljen dobrih 15 km. Njegovo ime izvira še iz časov turških vpadov, ko je bil kraj povzdignjen v trg. Bil je pomembno strateško in trgovsko središče. Široka osrednja ulica oziroma trg, ob katerem so nanizane enonadstropne hiše, se zaključi z župnijsko cerkvijo sv. Jožefa. Zunaj naselja, ob cesti Stari trg - Deskova vas, stoji cerkev sv. Andreja na Kalvariji. Do nje vodi 12 kapel - postaj križevega pota, postavljenih v letu 2000. Prvotnih 14 kapelic je stalo na obeh straneh ceste in so bile uničene med drugo svetovno vojno. V Starem trgu so posebej zanimivi kamniti portali nekaterih hiš.

Dragatuš

Dragatuš je gručasto naselje ob cesti Črnomelj - Vinica, od Črnomlja oddaljeno 8 km. Na sredi naselja stoji cerkev svetega Janeza Krstnika, ki so jo zgradili v 19. stoletju, a je bila med drugo svetovno vojno porušena. Po vojni so cerkev znova zgradili.

V Dragatušu je svoje otroštvo preživljal naš pesnik Oton Župančič. Postanek in spomin nanj si lahko privoščite v spominski sobi gostilne Župančičev hram. Le lučaj stran od Dragatuša vam pričenja svojo zgodbo pripovedovati Krajinski park Lahinja.

Vinica - rojstni kraj pesnika Otona Župančiča

Vinica je gručasto naselje na visoki trasi nad reko Kolpo, neposredno ob slovensko-hrvaški meji, od Črnomlja oddaljena 18 km. Danes jo zaznamuje mednarodni mejni prehod. Naseljena je bila že v prazgodovini. Priča dogajanja iz preteklosti kraja in okolice so današnji ostanki gradu v Vinici. Sredi trga stoji rojstna hiša pesnika Otona Župančiča, ki je obnovljena, saj je prvotna hiša pogorela v velikem požaru leta 1888. V pritličju je urejena pesnikova spominska zbirka, v nadstropju pa zbirka viniškega rojaka Otona Berkopca. Na vrtu stoji doprsni Župančičev kip, delo Jakoba Savinška.

 Adlešiči

Adlešiči in še nekatere vasi v okolici so znane po tradicionalni domači obrti. Tu še vedno izdelujejo domače laneno platno, belokranjske vezenine in belokranjske pisanice. Lahko se sami preizkusite v izdelovanju pisanic in vezenin ter ročnih spretnostih, s čimer boste izročilo belokranjske obrti prenesli tudi zanamcem.

Soseska Zidanica Drašiči

Soseska zidanica se nahaja v kletnih prostorih stare hiše sredi Drašičev poleg cerkve sv. Petra. S tem imenom in v taki obliki deluje že preko 250 let, v njej pa se zbirajo vaščani in pijejo sosesko vino. Ob obisku zidanice in njene posebnosti se lahko pohvalite, da ste pili vino 65 gospodarjev iz enega kozarca. Spoznate tudi rovaš, to je stara naprava iz lesa, na kateri se je beležil dolg pitja, oziroma poraba vina vsakega posameznika.

Šokčev dvor v Žuničih

Šokčev dvor v Žuničih predstavlja za obkolpski del Bele krajine značilen kmečki dom in je eden izmed zavarovanih kulturnih spomenikov v Krajinskem parku Kolpa. Domačija se nahaja ob vhodu v vas ob cesti Vinica - Adlešiči, od Črnomlja oddaljena 20 km. Je tip zaprte domačije, ki jo sestavljajo hiša, lopa in skedenj. Hišo povezuje zid, v katerem so vhodna vrata na dvorišče, s čimer je dvorišče zaprto z vseh strani. Hiša je restavrirana. V njej je urejena kmečka sobica, kjer si obiskovalci lahko ogledajo starinsko pohištvo, otroško zibelko, stara kmečka oblačila, domače platno itd. Drugi prostor je urejen v jedilnico s staro krušno pečjo, ki posebej vabi zaključene družbe in obiskovalce.

Pastoralni center

Pastoralni center je bil odprt konec 90. let, po zaključku arheoloških izkopavanj, ki so na njegovi lokaciji odkrili pomembne ostanke prazgodovinske, antične in srednjeveške naselitve današnjega Črnomlja. V njem vidimo: Stalno razstavo arheoloških ostalin (4.-19. st.), občasne likovne, obrtniške ali strokovne razstave.

Primožičeva hiša

Dosedanja Maleričeva hiša v starem mestnem jedru Črnomlja se je preimenovala v Primožičevo hišo in je posvečena učiteljici in prosvetljiteljici Josipini Pepci Primožič. Njeno življenje je bilo prežeto z globokim socialnim čutom, humanostjo in radodarnostjo.

Primožičeva hiša je starejšim generacijam poznana kot »hiša gospodične Primožičeve« ali kratko in po domače »Primožičkina hiša«. Hiša je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in se uporablja za občasne razstave in delavnice domače in umetnostne obrti belokranjskih rokodelcev. Stalno pa so naprodaj izdelki domače in umetnostne obrti. 

Arheološka dediščina Podzemlja

V sklopu učne poti Kučar-Kolpa je možno raziskovati arheološko dediščino Podzemlja in njegove bližnje okolice. Na krožni poti so v naravi postavljene informativne table o lokacijah in najdbah. Območje je bilo poseljeno že v obdobju starejše železne dobe (8.- 4. stoletje pr. n. št.) o čemer pričajo zemljene gomile s pokopi takratnega prebivalstva, ki jih na tem območju ne manjka. Gomile so razporejene ob severnem in južnem vznožju osamelca Kučar. Na njem se je nahajala utrjena naselbina -  gradišče, saj je bil središče največjega in najpomembnejšega naselbinskega kompleksa v Beli krajini v tem obdobju. Na severnem vrhu Kučarja je bilo v pozni rimski dobi (5.- 6. stoletje) postavljeno starokrščansko središče z dvema cerkvama in večjo bivalno stavbo. Več informacij se nahaja na tablah, v zloženki in na spletni strani.

Kužno znamenje

Kužno znamenje na Trati, ob cesti oz. vpadnici v Semič, je eno najstarejših in redkih zidanih znamenj v Beli krajini. Spominja na kugo, ki je morila v naših krajih pred nekaj stoletji. Znamenje je zidano in ima kvadratni tloris. Na videz je sestavljeno iz treh delov. Spodnji del je kamnit, srednji del je nastavek z nišami in zgornji del je streha. Najbolj razgiban je nastavek z nišami. V njih so včasih stali leseni kipci, vendar so bili odstranjeni in zamenjani z mavčnimi odlitki. Za znamenje skrbijo domačini, lokalno prebivalstvo pa ga imenuje Pild.

Spominsko obeležje na Gornjih Lazah

Na severu občine Semič, v vasi Gornje Laze, 10 minut vožnje iz Semiča, je postavljen spomenik padlim borcem I. belokranjske čete, ustanovljene 28. oktobra 1941 na Smuku. V spomin padlim v narodnoosvobodilnem boju, praznujejo občani Semiča ta dan občinski praznik.

Letalo DC-3, Otok

Letalo se nahaja ob regionalni cesti Črnomelj - Metlika proti vasici Otok, ki je od Metlike oddaljena 5 km. Postavljeno je v spomin belokranjskim in drugim slovenskim letališčem v času narodnoosvobodilnega boja. Lokacija omogoča stalni ogled, nedaleč stran pa obratuje tudi športno letališče Prilozje.

Osnovna šola Brihtna glava

V učilnici šestdesetih let prejšnjega stoletja lahko spoznavate Belo krajino na duhovit način. "Strogi" učitelj, ki prisega na palico in klečanje v kotu, vas bo popeljal v skrivnostni svet zelene pokrajine in vam ob koncu šolske ure podelil izpričevalo, ki bo služilo kot dokaz osvojenega znanja o deželi med Gorjanci in reko Kolpo.