Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina

Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina

Nosilec projekta je LAS Dolenjska in Bela krajina, preostali partnerji v projektu so Razvojno informacijski center Bela krajina, Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika; Kulturni center Semič, Kmetijska zadruga Metlika z.o.o., Javni zavod Krajinski park Kolpa, STARKMAT, Sebastjan Štarkel s.p.; Medeni butik Bibi, Bernarda Kump s.p.

Deležniki iz območja Bele krajine so prepoznali nujnost nadgradnje dosedanjega delovanja s kolektivno blagovno znamko. Ta se bo v nadaljevanju z blagovno znamko Dobrote Dolenjske povezovala v enoten trženjski kanal LAS DBK. V okviru projekta bo izdelan sistem podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke Bela krajina (KBZ BK). Obstoječi in novi ponudniki bodo animirani s ciljem, da svoje pridelke in izdelke predstavijo komisiji in po ocenjevanju uporabijo celostno grafično podobo KBZBK na certificiranih izdelkih. Kot spodbuda za pristop k certificiranju, bodo s pomočjo projektnega financiranja ustvarjeni novi trženjski kanali. V okviru projekta bo v TIC Črnomlju opremljen prodajno/promocijski center. V Semiču bo v Muzejski hiši opremljena vinoteka za predstavitev belokranjskih vinarjev. Za potrebe predstavitve produktov Bele krajine na širšem območju LAS DBK bo Zavod Metlika nabavil premično opremo. Za namen lažje distribucije izdelkov, bodo s projektom ustvarjeni začetni pogoji za vzpostavitev Logističnega centra Kmetijske zadruge Metlika z.o.o. Za prodajo izdelkov bo v projektu ustvarjena tudi spletna platforma. V okviru projekta bo v Butiku Bibi opremljen Učni center kulinarike Bele krajine, s ciljem izobraževanja in ohranjanja tradicionalne belokranjske kulinarike. Za animacijo prebivalcev in tudi turistov na različnih dogodkih, pa bo poskrbela Belokranjska kulinarična ustvarjalnica na kolesih. Vse aktivnosti bodo pospremljene z oglaševanjem in seznanjenjem javnosti o KBZBK.

Cilj projekta je vzpostaviti sistem kolektivne blagovne znamke (certificiranje, celostna grafična podoba). Povezati belokranjske ponudnike v enoten sistem in s tem zagotoviti kvaliteto izdelkov. Odpreti nove trženjske kanale s pomočjo prodajno promocijskih centrov, spleta, logističnega centra. Dati večjo prepoznavnost belokranjski kulinariki.

Pričakovani rezultati:

  • Nadgradnja in povezava podjetniških mrež prodajnih mest znotraj urbanih središč iz projektov Zakladi Bele krajine in Hiša dobrot Bele krajine;
  • vzpostavljen sistem podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Bela krajina;
  • večja opremljenost in dostopnost za ureditev prodajno promocijskih centrov tudi za produkte, vključene v kolektivno blagovno znamko destinacije Bela krajina;
  • razvoj novih produktov;
  • izdelan promocijski material (spletna brošura izdelkov) in izvedena aktivna promocija.

Trajanje projekta bo 17 mesecev. Celotna vrednost projekta je 248.659,72 € Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR 80%) Lastna sredstva partnerjev v projektu so 75.446,02 €

Kontaktna oseba za razvoj kolektivne blagovne znamke je Samo Flajnik, tel.: 031 325 409 (RIC Bela krajina); samo.flajnik@ric-belakrajina.si

Povezave:

Evropski sklad za regionalni razvoj: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_sl#znailnosti-sklada

LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/

Datoteke