Ocenili izdelke za pridobitev certifikata Belokranjsko

Razvojno informacijski center Bela krajina, ki je lastnik in upravljalec Teritorialne kolektivne blagovne znamke Belokranjsko je v torek, 14. maja 2024, izvedel 2. ocenjevanje za pridobitev pravice do
uporabe TKBZ Belokranjsko.
Ocenjevanje je potekalo v prostorih Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Člani strokovnih komisij so bili uveljavljeni strokovnjaki s področja rokodelstva in živilstva. Ocenjevalci v kategoriji rokodelskih izdelkov so bili prof. dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec in dr. Jana Vilman. Pridelke in živilske izdelke pa je ocenjevala komisija v sestavi prof. dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec in mag. Marlena Skvarča.
V kategoriji rokodelskih izdelkov je 12 ponudnikov prijavilo 25 izdelkov. Pri živilskih izdelkih pa je bilo ocenjenih 48 izdelkov 17 ponudnikov. Pri ocenjevanju rokodelskih izdelkov je komisijo prijetno presenetilo število poslanih izdelkov, ki je na velikost Bele krajine presenetljivo in pozitivno. Zlasti razveseljujejo pletarski izdelki in izdelki lesne galanterije. Oboji se ponašajo ne samo z dobrim oblikovanjem ampak tudi z odličnim obvladovanjem tehnoloških procesov. Pri nekaterih izdelkih bo potrebno dodati ustrezne zgodbe, ki bodo zaokrožile celovitost sicer odličnih izdelkov. Komisija je opazila tudi nekatere dobre ideje, ki pa so imele slabšo tehnološko in oblikovalsko izvedbo, njihovo uresničenje in vstop na tržišče pa bo možno le ob tesnem sodelovanju izdelovalcev z oblikovalci ali v okviru kreativne ustvarjalnosti
morebitnih oblikovalskih studijev.
Drugo skupino izdelkov so predstavljali pridelki in živilski izdelki, ki so prav tako presenetili z razmeroma visoko kakovostjo in tudi inovativnostjo. Veseli nas, da nekateri izdelovalci niso pozabili na možnosti, ki jih ponuja prehrambena dediščina. V prihodnje bo potrebno izboljšati nekatere obešanke in etikete in poskrbeti za kratke, zgoščene in povedne zgodbe. Strokovna komisija meni, da je Bela krajina na dobri poti k eni od razpoznavnih gastronomskih regij Slovenije, kar dokazujejo tudi vsi ocenjeni izdelki.