Zelena destinacija

Zelena destinacija

Bela krajina se je že v letu 2019 pridružila destinacijam, ki so pridobile že zlati znak zelene sheme. Presoja poteka z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard, kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. Za ohranitev tega znaka, je treba izvesti različne aktivnosti za zbiranje podatkov o trajnosti destinacijskega turističnega razvoja ter osveščati lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma. S temi smernicami in priporočili je pripravljen triletni akcijski načrt, ki je potrjen tudi s strani občinskih svetov. Z znakom Slovenia Green Destination Gold smo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirani kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Na destinaciji so naslednji ponudniki z oznako GREEN ACCOMMODATION Camping Bela krajina, Rezidenca Ana, Vila Sredgora, Hotel Bela krajina, Glamping Kolpa Resort

Trajnosti certifikat imajo Gostišče Kapušin in Hotel Smuk.

Ponudnik z oznako GREEN ATTRACTION je Hiša dobrot Bele krajine

Več o zelenem znaku, kako ga lahko prejmete ali kateri bi bil primeren za vašo nastanitev ali dejavnost, nam pišite na info@ric-belakrajina.si

Trajnostni turizem je turizem, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje ekonomske, družbene in okoljske vplive. Trajnosten ponudnik ali destinacija zadovoljuje potrebe obiskovalcev, (turistične) industrije, okolja in lokalnih skupnosti. (UNWTO in UNEP, 2005)

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.

Za aktiven pristop in vključitev v zeleno shemo ter pridobitev nazivov Green se lahko potegujejo nastanitve (hoteli, apartmaji, glampingi, hostli), plaže, parki, kopališča, turistične agencije, atrakcije in gostinski ponudniki. S pridobljenim primarnim znakom in dokazili se lahko prijavite na poziv STO, ki je odprt vse leto.