Krajinski park Lahinja - zgibanka

Krajinski park Lahinja - zavarovano območje narave pod okriljem Nature 2000

Krajinski park Lahinja leži v osrčju Bele krajine, le lučaj od vasi Dragatuš in sega od vasi Belčji vrh pa vse do vasi Pusti Gradec. Bogat je z naravno in kulturno dediščino, kar potrjuje osem varovanih naravnih, šest kulturnih spomenikov in dva naravna rezervata. Glavna naravna znamenitost je reka Lahinja, z izvirom izpod vasi Knežina, ki se odlikuje po naravnem toku, čisti vodi, bogati vodni favni in flori. Na območju parka (cca 200 ha površine) priporočamo ogled naravnih rezervatov Nerajski in Lahinjski lugi, ki sta pomembna življenjska prostora številnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (močvirska sklednica, močvirski cekinček, vodomec, kanja, navadna rezika, močvirska kukavica itd). Blizu vasi Mala Lahinja se nahaja mokrišče Mlaka, najjužnejši znani biotop močvirske sklednice. Na razmeroma majhni površini najdemo tudi več kraških pojavov, značilnih za plitvi kras v Beli krajini: kraško polje s številnimi izviri in ponori, termalni izvir Topličica, udorna vrtača Glušenka ter za jamarje zanimivo kraško jamo Zjot s podzemnim jezerom.

Zgibanka Krajinski park Lahinja

Učni list Krajinski park Lahinja

Ali ste vedeli?

Interaktivni zemljevid ponudnikov

  • KAMPIRANJE
  • KOLESARJENJE
  • RESTAVRACIJA
  • PRENOčITEV
  • TURISTIčNA KMETIJA
  • KAMP
  • HOTEL
  • DOMOVI