Divji potok

Divji potok je čudovit biser narave v objemu kočevskih gozdov. Izvira nad Srednjo vasjo pri Črmošnjicah, približno 10 km od Semiča. Potok se večji del poti vije skozi gozd. Po približno 3,5 km toka hudourniškega značaja se izlije v potok Črmošnjičico, ki teče proti Dolenjskim Toplicam.
Posebnost Divjega potoka je izločanje lehnjaka. To je sedimentna kamnina, ki se izloča iz vode, bogate s kalcijevim karbonatom. Lehnjak se useda na mahove in rastlinje ter tako ustvarja brzice, slapišča in druge prepreke v strugi. Z izločanjem lehnjaka se pragovi in slapišča nenehno spreminjajo in rastejo, vse višji padci pa dajejo vodi večjo moč za ustvarjanje tolmunov. K vodnatosti Divjega potoka prispeva voda iz bližnje izvirne vodne jame Mašelj. Ta vodna jama ima tudi v sušnem obdobju stalen in izdaten pretok. Divji potok z okolico predstavlja pomemben življenjski prostor rastlinskim in živalskim vrstam, ki so vezane na vodnata območja. Ob pozornem opazovanju struge boste skoraj zagotovo zagledali raka koščaka in navadnega močerada. Tukajšnja hladna in bistra voda jima na srečo še omogoča preživetje. Ob potoku živita tudi povodni kos in siva pastirica, v krošnjah dreves pa detli, žolne in številne ptice pevke. Med listavci prevladujeta bukev in beli gaber. V podrasti uspevajo mnoge zeliščne vrste, kot so čemaž, veliki zvonček in navadna kalužnica.

Za prikaz vsebine morate omogočiti piškotke.

Divji potok

Divji potok