Steljniki

Steljniki so eden najbolj prepoznavnih karakteristik Bele krajine, dežele srčnih ljudi. Steljniki so zelo pomembni za biotsko in kulturno raznovrstnost Bele krajine, saj jih drugod po Slovenije ne najdemo. Steljniki so dom različnim gobam, metuljem, žuželkam, orhidejam in drugim živalskim vrstam. Mnogo ljudskih običajev in šeg v Beli krajini vključuje steljnike.
Steljniki so kmetijske površine porasle z redkim brezovim gozdom in orlovo praprotjo, ki se redno, vsaj enkrat letno popasejo ali pokosijo. Stelja (praprot) in druge rastline običajno pokrivajo več kot 80 % tal, drevesa s krošnjami pa manj kot 75 % površine.

Za prikaz vsebine morate omogočiti piškotke.

Steljniki

Steljniki