Vrtače na Vrhovcih

Vrhovske vrtače predstavljajo tipičen kraški svet, predrt s številnimi vrtačami, ki se nahaja na močno zakraselem kraškem ravniku zahodno in južno od vasi Vrhovci ob makadamski cesti Preloka – Adlešiči. Gre za okoli 100 vrtač razgibanega kraškega površja na skoraj 55 hektarjev velikem kompleksu. Kljub zelo težkim pogojem obdelave so vrtače tudi v današnjem času večinoma še vedno skrbno obdelane. Povprečni premer njihovega dna meri le okoli 20 m, globina pa od 5 do 10 m. Pobočja vrtač so strma, vendar še vedno toliko položna, da je do njih možen dostop s kmetijsko mehanizacijo. Površine med njimi so pokošene, le na nekaj mestih se pojavlja grmovje ali skupine dreves.
Vrhovske vrtače v tem predelu parka oblikujejo izjemno kulturno krajino plitvega kraškega sveta, zato so zaradi svoje geomorfološke pomembnosti in enkratnosti razglašene za naravni spomenik.

Za prikaz vsebine morate omogočiti piškotke.

Vrtače na Vrhovcih

Vrtače na Vrhovcih