Mestna muzejska zbirka Črnomelj

Stalna muzejska razstava se osredotoča na zgodovino mesta in njegove bližnje okolice ter na njegove ljudi. Govori skozi arheološki material in arhivske vire, upodobi preteklost z bogatimi grafikami, fotografijami in rekonstrukcijami ter z besedo in sliko oriše preteklost mesta v osrčju Bele krajine, dežele na meji.

Paket 1

Ponudba: ogled mestne muzejske zbirke

Dan in ura: ob torkih in sredah med 12. in 16. uro, ob četrtkih med 12. in 18. uro, ob petkih med 12. in 16. uro, ob sobotah med 11. in 15. uro

Cena: 4€ odrasli, 2€ študenti in upokojenci, 1,5€ mladi do 15. let

Čas ogleda: 1 ura