Mestna Muzejska zbirka Črnomelj

Mestna muzejska zbirka Črnomelj

Stalna muzejska razstava se osredotoča na zgodovino mesta in njegove bližnje okolice ter na njegove ljudi. Govori skozi arheološki material in arhivske vire, upodobi preteklost z bogatimi grafikami, fotografijami in rekonstrukcijami ter z besedo in sliko oriše preteklost mesta v osrčju Bele krajine, dežele na meji.

Paket 1

Ponudba: ogled mestne muzejske zbirke

Dan in ura: od torka do petka med 12. in 16. uro

Cena: 4€ odrasli, 2€ študenti in upokojenci, 1,5€ mladi do 15. let

Čas ogleda: 1 ura