Mestna Muzejska zbirka Črnomelj

Mestna muzejska zbirka Črnomelj

Stalna muzejska razstava se osredotoča na zgodovino mesta in njegove bližnje okolice ter na njegove ljudi. Govori skozi arheološki material in arhivske vire, upodobi preteklost z bogatimi grafikami, fotografijami in rekonstrukcijami ter z besedo in sliko oriše preteklost mesta v osrčju Bele krajine, dežele na meji.

Paket 1

Ponudba: ogled mestne muzejske zbirke

Dan in ura: ob torkih in sredah med 12. in 16. uro, ob četrtkih med 12. in 18. uro, ob petkih med 12. in 16. uro, ob sobotah med 11. in 15. uro

Cena: 4€ odrasli, 2€ študenti in upokojenci, 1,5€ mladi do 15. let

Čas ogleda: 1 ura