Mestna muzejska zbirka Črnomelj

  • torek, 22.09.2020, 12:00 - 16:00
  • sreda, 23.09.2020, 12:00 - 16:00
  • četrtek, 24.09.2020, 12:00 - 16:00
  • petek, 25.09.2020, 12:00 - 16:00
  • torek, 29.09.2020, 12:00 - 16:00
  • sreda, 30.09.2020, 12:00 - 16:00

Mestna muzejska zbirka Črnomelj

Stalna muzejska razstava se osredotoča na zgodovino mesta in njegove bližnje okolice ter na njegove ljudi. Govori skozi arheološki material in arhivske vire, upodobi preteklost z bogatimi grafikami, fotografijami in rekonstrukcijami ter z besedo in sliko oriše preteklost mesta v osrčju Bele krajine, dežele na meji.

Paket 1

Ponudba: ogled mestne muzejske zbirke

Dan in ura: od torka do petka med 12. in 16. uro

Cena: 4€ odrasli, 2€ študenti in upokojenci, 1,5€ mladi do 15. let

Čas ogleda: 1 ura