Soseske zidanice ali vinogradniške zadruge so ena od belokranjskih posebnosti in so bile pomemben del povezovanja vaščanov že od 17. stoletja dalje. Njihov kapital je bilo vino, ki so ga prispevali člani, s prodajo skupnega sklada pa so krile najrazličnejše stroške, kot je vzdrževanja cerkva in poti. Člani so si lahko vino izposodili in ga kasneje vrnili. Skozi stoletja pa so ohranjali zaupanje, preglednost in sodelovanje vseh deležnikov. Nekatere soseske zidanice so delovale še po 2. svetovni vojni, do današnjih dni pa se je ohranila le še ena v Drašičih. Odprta je za obiskovalce, ki spoznajo zgodovino in način delovanja soseske kot edinstvene vinske banke, ki je vpisana v register žive kulturne dediščine na Slovenskem.

Kontakt

Za prikaz vsebine morate omogočiti piškotke.

Soseska zidanica Drašiči
Drašiči 46, SI 8330 Metlika

Soseska zidanica Drašiči