Pohodništvo

Dolžina

Trajanje

Zahtevnost

Začetek

Doživite v navidezni resničnosti