Dobro je odkrivati različnosti

Bela krajina je s svojo lego že od nekdaj stičišče različnih narodov in kultur. Sožitje petih etničnih skupin in treh veroizpovedi je ustvarilo samosvojo paleto jezikovne, folklorne, oblačilne in nenazadnje tudi stavbne dediščine. Odkrivajte jo v mestih in vaseh!

Po Črnomlju

Sprehod po Črnomlju na vsakem koraku opozarja na živahno zgodovino mesta.

Osrednji Trg svobode uokvirjajo srednjeveški grad, komenda nemškega viteškega reda in poslopje nekdanje hranilnice in posojilnice. Da sega življenje mesta še mnogo dlje v zgodovino, pričata pastoralni center z arheološko dediščino, ki stoji ob župnijski cerkvi sv. Petra, in gotska cerkvica Sv. Duha. Podoba slednje, ki je bila po temeljiti obnovi znova odprta leta 2007, sega v 15. stoletje, območje, na katerem stoji, pa je bilo poseljeno že v neolitiku. Danes je cerkvica namenjena kulturnim dogodkom. Blizu je še Primožičeva hiša – hiša belokranjskih rokodelcev.

Po trgih Metlike do muzejskih zbirk

Na Mestnem trgu s cerkvijo sv. Nikolaja, proštijo in komendo – sedežem nekdanjega nemškega viteškega reda – je med nadstropnimi hišami ob nekdanjemu mestnemu obzidju stavba prve narodne čitalnice na Dolenjskem in v Beli krajini. Tu sta tudi lekarna z reliefom sv. Trojice in mestna hiša s strešno fasado zidanih stolpičev in z železnim metliški grbom. Spominske plošče opozarjajo na pomembne Slovence, rojene in delujoče v Metliki. Na Trgu svobode je mogočni grad, v katerem so Belokranjski muzej, poročna dvorana in TIC. V spominskem parku pred gradom so kipi in plošče v spomin padlim v NOB, blizu so tudi doprstni kipi pomembnih Belokranjcev.

Na trgu sta tudi Slovenski gasilski muzej z zbirko prve požarne brambe na Slovenskem ter prva hranilnica in posojilnica na Dolenjskem in v Beli krajini.

Blizu starega mestnega jedra je ob glavni cesti Galerija Kambič z bogato umetniško zbirko, ki sta jo Metliki podarila akademik prof. dr. Vinko Kambič in njegova žena, Vilma Bukovec, znana operna primadona.

Sredi obrambnega tabora v Semiču

Mesta in trgi Bele krajine so imeli skozi zgodovino pomembno obrambno vlogo. Črnomelj se je varoval z rečnimi strugami, Metlika z lego med reko in hribom Veselica, Semič pa je bil v času turških vpadov močno obzidan obrambni tabor. Za deloma ohranjenim obzidjem sta župnijska cerkev sv. Štefana, zgrajena v baročno klasicističnem slogu, in prenovljena Taborska hiša. V hiši, namenjeni kulturnim prireditvam, so na ogled slikarske razstave.

Preteklost Semiča predstavlja Krajevna muzejska zbirka, ki med drugim ponuja ogled notranjščine nekdanje belokranjske zidanice. V muzeju je tudi naravoslovna zbirka, ki predstavlja geologijo in območja varovane narave Bele krajine. Kulturni center Semič je prostor za gledališke predstave, kongrese, konference in seminarje. V neposredni bližini trškega jedra si lahko ogledate učni vrt dr. Derganca.

Semič je znan tudi po čebelarjih in medu. Poskusite ga!