Poslovne cone v Beli krajini

Poslovna cona TRIS Kanižarica


Zemljevid

Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, Slovenia
 • Površina cone: 106 ha
 • Zasedenost: 81 %
 • Možnost razširitve: Da
 • Cena na m2: 9 €
Nahaja se jugozahodno od naselja Črnomelj, ob regionalni cesti Kanižarica – Vinica. Na območju je po predvidenem zazidalnem načrtu na voljo večje število zemljišč v velikosti od 2.000 m2 do 10.000 m2, katerih lega omogoča združevanje posameznih enot glede na potrebe investitorja. Vsi novozgrajeni objekti so večjih tlorisnih in vertikalnih gabaritov, namenjeni poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Okolica objektov je urejena. Ob vhodu v cono je urejeno parkirišče za tovornjake. Ostala parkirna mesta so zagotovljena na vsaki parceli posebej. Interne oskrbne in povezovalne ceste so asfaltirane. Območje je infrastrukturno opremljeno. Na območju je zgrajeno vodovodno, ločeno kanalizacijsko, električno, telekomunikacijsko in plinsko omrežje ter javna razsvetljava. Komunalno-energetski in telekomunikacijski vodi so speljani ob prometnicah. Organiziran je reden odvoz odpadkov. Utrjena tla na območju industrijske cone niso izpostavljena poplavam in omogočajo hitro ter varno gradnjo. V bližini je železniška proga Novo mesto – Črnomelj – Karlovac (Hrvaška). Oddaljenost cone od priključka na avtocesto/hitro cesto je 35 km (do slovenske avtoceste) in 40 km (do hrvaške avtoceste). Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet je 119 km (Ljubljana) in 100 km (Zagreb).

Kontakt

  Pri Pildu Metlika


  Zemljevid

  Cesta XV. brigade 39, 8330 Metlika
  • Površina cone: 17 ha
  • Zasedenost: 30 %
  • Možnost razširitve: Možnost razširitve cone na 34 ha.
  • Cena na m2: 21 €
  Nahaja se v severnem delu mesta Metlike tik ob regionalni cesti Novo mesto - mednarodni mejni prehod Metlika. Ima izjemno dobro dostopnost. V bližini je regionalna cesta, železnica, mednarodni mejni prehod, športno letališče in storitvena cona (pošta, banka, trgovine). Območje, namenjeno poslovni gradnji je veliko 17,5 ha, od tega je zasedenih približno 5 ha. Za območje v izmeri je urejena osnovna infrastruktura (voda, elektrika, telefon, kanalizacija, dostop do javne ceste). Predvideno je območje širitve cone iz sedanjih 17,5 ha na 34 ha. Prav tako je na območju cone predvidena izgradnja objekta za potrebe mrežnega inkubatorja v velikosti 1.200 m2. Oddaljenost do potniške in tovorne postaje ter industrijskega tira je 1,5 km. Oddaljenost cone od priključka na avtocesto/hitro cesto v Sloveniji je 30 km, na Hrvaškem pa 10 km. Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet v Sloveniji je 124 km (Ljubljana) in na Hrvaškem 88 km (Zagreb). Cena: cca. 21,10 €/m2 (brez DDV). V skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika se lahko cena kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov zmanjša za 50 % ocenjene vrednosti kvadratnega metra zemljišča.

  PSC Vrtača Semič


  Zemljevid

  Vajdova ulica 71, 8333 Semič
  • Površina cone: 14 ha
  • Zasedenost: 50 %
  • Možnost razširitve: Možnost razširitve na 21.9ha.
  • Cena na m2: 10 €
  Od centra Semiča je oddaljena dva kilometra, leži neposredno ob cesti Semič - Jugorje in z dobro povezavo v Črnomelj, Metliko in Novo mesto. Ob Semiču poteka tudi železniška proga Novo mesto - Karlovac (HR). Investitorji v cono imajo možnost priključka na optično in kabelsko omrežje, na telefonsko, vodovodno, kanalizacijsko omrežje in na omrežje tehnološke vode. Moč priključka na elektroenergetsko omrežje je 1.700 kW. Oddaljenost cone od priključka na avtocesto/hitro cesto je 30 km. Oddaljenost do potniške postaje je 4 km, oddaljenost do tovorne postaje in industrijskega tira je 11 km. Cena: cca. 10 €/m2.