Pri Pildu Metlika

Poslovno storitvena cona »Pri Pildu«

Površina cone (ha) Zasedenost (%) Možnost razširitve Cena na m2
17 30 Možnost razširitve cone na 34 ha. 21

Nahaja se v severnem delu mesta Metlike tik ob regionalni cesti Novo mesto - mednarodni mejni prehod Metlika. Ima izjemno dobro dostopnost. V bližini je regionalna cesta, železnica, mednarodni mejni prehod, športno letališče in storitvena cona (pošta, banka, trgovine). Območje, namenjeno poslovni gradnji je veliko 17,5 ha, od tega je zasedenih približno 5 ha. Za območje v izmeri je urejena osnovna infrastruktura (voda, elektrika, telefon, kanalizacija, dostop do javne ceste). Predvideno je območje širitve cone iz sedanjih 17,5 ha na 34 ha. Prav tako je na območju cone predvidena izgradnja objekta za potrebe mrežnega inkubatorja v velikosti 1.200 m2. Oddaljenost do potniške in tovorne postaje ter industrijskega tira je 1,5 km. Oddaljenost cone od priključka na avtocesto/hitro cesto v Sloveniji je 30 km, na Hrvaškem pa 10 km. Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet v Sloveniji je 124 km (Ljubljana) in na Hrvaškem 88 km (Zagreb). Cena: cca. 21,10 €/m2 (brez DDV). V skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika se lahko cena kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov zmanjša za 50 % ocenjene vrednosti kvadratnega metra zemljišča.

Zemljevid