Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo spletnega mesta Bela krajina

Vse pravice vseh spletnih strani www.belakrajina.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.belakrajina.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine RIC Bela krajina ter z njim povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.belakrajina.si .

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.belakrajina.si izključno za svojo osebno, tj. nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.belakrajina.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja RIC Bela krajina.

Pravno obvestilo lahko RIC Bela krajina kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju RIC Bela krajina) spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.belakrajina.si , ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si RIC Bela krajina pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh zaupali svoje osebne podatke. RIC bela krajina jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen, s katerim ste nam jih posredovali.

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom RIC bela krajina uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev RIC Bela krajina

Rfsplet, Bojan Schweiger s.p. je vzdrževalec spletnega mesta www.belakrajina.si in v skladu s pogodbo z RIC Bela krajina opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. Vsa morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za RIC Bela krajina določene aktivnosti v okviru portala, se zavežejo, da obdeluje osebne podatke samo v okviru pooblastil RIC Bela krajina ter jih ne obdelujejo in ne smejo obdelovati za noben drug namen.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.belakrajina.si so informativne narave. RIC Bela krajina se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

RIC bela krajina ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani skrbnikov pogodbenih partnerjev.

RIC Bela krajina ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani www.belakrajina.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. RIC Bela krajina ni odgovoren za nikakršno škodo kakršne koli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.belakrajina.si.

RIC bela krajina si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.belakrajina.si kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli posledice takih sprememb.

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.belakrajina.si z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.belakrajina.si ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži RIC bela krajina. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost RIC bela krajina za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi

Naše spletno mesto ne prikazuje oglasov, v kolikor jih vidite, je vzrok nekje drugje npr: okužba brskalnika oz. računalnika

Avtorske pravice/Copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot so učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Družbena omrežja

Zapisi v Facebookovi aplikaciji na spletnih straneh www.belakrajina.si so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja in ne predstavljajo stališča RIC Bela krajina.

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo kateri koli zapis, objavljen preko Facebook aplikacije na spletnih straneh www.belakrajina.si, ki kakor koli krši pravice drugih ali je na kakršen koli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakor koli drugače sporen.

RIC Bela krajina ni odgovoren za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih YouTube in Instagram.