Nepogrešljiva izbira za ljubitelje kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti. Srednje zahtevna kolesarska pot bo navdušila tudi zahtevnejše rekreativce, saj se pot nad reko Kolpo čez vasi Zilje, Balkovci in Preloka enakomerno vzpenja. Za pravo doživetje miru med belokranjskimi steljniki poskrbi lepa stranska pot do vasi Marindol. Pot je poimenovana po našem rojaku, pesniku in pisatelju Otonu Župančiču, ki se je rodil v belokranjski Vinici, svojo mladost pa preživel v Dragatušu. Pot se pretežno vije po Krajinskih parkih Kolpa in Lahinja.

Tehničen opis

  • Relacija: Črnomelj-Butoraj-Velika Lahinja-Brdarci-Podlog-Pusti Gradec-Veliki Nerajec-Mala Lahinja-Belčji Vrh-Perudina-Ogulin-Vinica-Zilje-Preloka-Žuniči-Marindol-Adlešiči-Črnomelj.
  • Začetek: TIC Črnomelj
  • Dostop: - z avtomobilom: Novo mesto–Metlika-Črnomelj ali Ivančna Gorica–Žužemberk–Dolenjske Toplice-Črnomelj - z vlakom: iz Metlike ali Novega mesta
  • Dolžina: 46 km
  • Trajanje: 2,5 h
  • Najvišja točka: Žeželj, 300 m
  • Težavnost: lahka

Zanimivosti

Staro mestno jedro Črnomlja (Črnomaljski grad, Komenda, farna cerkev sv. Petra, Mestna muzejska zbirka Črnomelj, Pastoralni center, cerkev Sv. Duha, Primožičeva hiša-hiša belokranjskih rokodelcev, Vinarsko informacijski center Bele krajine), Krajinski park Lahinja (za obiskovalca zanimiv Pusti Gradec in Veliki Nerajec), Krajinski park Kolpa (zavarovano območje od Starega trga ob Kolpi do Dragošev), Žeželj (Marijina romarska cerkev), Vinica (spominska zbirka pesnika Otona Župančiča), Šokčev dvor v Žuničih (značilen kmečki dvor za tamkajšnje obkolpske vasi, edinstvena belokranjska čebelarska učna pot v Žuničih, galeriji domače obrti v Adlešičih in Rimu.

višina poti (m)
razdalja poti (km)
Župančičeva kolesarska pot