Turistično leto 2021 v Beli krajini

Turistična destinacija Bela krajina je v letu 2021 zabeležila 133.562 nočitev, kar je 1 % več nočitev kot v letu 2020. V primerjavi s predkoronskim letom (2019) je bila rast nočitev več kot 45 %. Razmerje med nočitvami domačih in tujih turistov v lanskem letu tako znaša 90:10 v korist domačih gostov.

V letu 2021 v destinaciji beležimo 47.982 prihodov oziroma za 7,6 % več kot v letu 2020. Povprečna doba bivanja je znašala 2,8 dni.

Po podatkih FURS-a je bilo v destinaciji oziroma v belokranjskih občinah Črnomlju, Metliki in Semiču unovčenih 15.625 turističnih bonov v skupni vrednosti 1.749.442,07 €, kar je 4 % manjši znesek kot v letu 2020.

Turistična destinacija Bela krajina je v letu 2021 svojo ponudbo predstavila na virtualnem sejmu Ferien Messe na Dunaju, sejmu Il Salone del Camper v Parmi in v sklopu Slovenske turistične borze ter na domačem sejmu MOS v Celju. V sklopu študijskih tur sta bili organizirani dve turi s tematiko outdoor-a in sicer za slovenske turistične novinarje in italijansko outdoor agencijo.

Destinacija Bela krajina je pred poletno sezono izvedla promocijsko akcijo preko zunanjega oglaševanja (Tam-Tam plakati) na ključnih točkah v Sloveniji. Največja promocijska kampanja belokranjskega turizma na domačem trgu je potekala digitalno od junija do septembra 2021. Izvedena je bila digitalna promocija trajnostnega in zelenega doživetja Green Capitals Route, kolesarske poti, ki povezuje Ljubljano, Kočevsko in Belo krajino.

Ker se je v lanskem letu Slovenija ponašala z nazivom »Evropska gastronomska regija«, smo s tem namenom še aktivneje promovirali gastronomijo Bele krajine z izvedbo treh kulinaričnih dogodkov: dan belokranjske kulinarike »Od tradicije do kulinaričnega doživetja«, »Vikendi okusov« meseca julija in novembra ter promocijo ob prvi belokranjski kulinarični brošuri Okusite Belo krajino.

Projekt Odprta vrata Bele krajine, ki je potekal od junija do septembra 2021, je vključeval ponudbo sedemintridesetih ponudnikov v različnih sklopih (doživetja, degustacije in ogledi) s ciljem povečanja ponudbe v destinaciji ter podaljšanja povprečne dobe bivanja.

Na družbenih omrežjih turistične destinacije Bela krajina je število sledilcev zraslo za 11 % na Instagramu oz. za 29,5 % na Facebooku.

Turistična destinacija je bogatejša za nova turistična doživetja in vsebine, ki bodo pripomogle k dvigu kakovosti turistične ponudbe destinacije in privabljanju zahtevnejših gostov. Digitalizirane so tri enote kulturne dediščine: Grad Črnomelj, grad Metlika in Trško obzidje Semič ter razvitih šest novih turističnih doživetij (Otonova Pustolovščina, Drašički izziv, Belokranjski mojster, Krošnjarjeva pot z nadgradnjo - kolesarskim vodenim doživetjem - GottscheeWalden, Straholov in Belokranjski večer), ki bodo gostom na voljo v prihajajoči sezoni in ponujajo edinstveno in zanimivo izkušnjo v različnih krajih po Beli krajini.